Slučování tím nedoporučují, a tak odpadá i mimořádné jednání zastupitelů, svolané na 29. 3. Záležitost zváží až při řádném dubnovém jednání.
„O smysluplné využití krásně opravené budovy ZŠ ulice Míru, dané do provozu k prvnímu březnu tohoto roku, jde ale pořád,“ tlumočil stanovisko mluvčí Jan Engler.

Rozhodování radních předcházela celotýdenní jednání s řediteli škol i s rodiči dětí ze ZŠ TGM. Ti se vyslovili proti slučování a – stejně jako rodiče žáků ze ZŠ ulice Míru – sepsali v daném duchu i petici.

„Rada vyhoví rodičům. Od doporučení sloučení škol ustupuje. Děti ze ZŠ TGM ale stejně budou dislokované v TGM, a to v rozsahu dvou tříd a družiny. Je nelogické, aby se pro školní provoz otevírala budova v ulici J. Knihy, když v ZŠ téměř sousedící, a uvnitř velice moderní, je místo,“ konstatovala místostarostka Marie Hlávková.

Ředitel ZŠ ulice Míru Josef Baum také přišel se žádostí, že chtějí pro školu dostat šanci. „Učitelský sbor se mnou se zavázal, že rozšíříme vzdělávací program, aby se zvýšila jeho přitažlivost. Když má naše ZŠ zase možnost normálně fungovat, chceme se jím zviditelnit,“ informoval.

Škole teď po stěhovacích peripetiích, kterými prošla, hrozil podlimitní stav. Aby nenastal, sloučí se dvě třídy dohromady. Tím průměr žáků na počet tříd stoupne.

K vyřešení toho zbývá dost. „Mimo jiné i co s budovou v ulici J. Knihy? Pronajmout, prodat, ponechat si? Momentálně ji nepotřebujeme, ale do budoucna? Město se bude vyvíjet. Teď přibudou domy na Oseckém vršku a se čtyřmi stovkami se počítá pod Čilinou,“ uvedla místostarostka.