Schvalovali plány na zimní údržbu a zabývali se přípravou zastupitelstva.

„V minulých dnech proběhla výběrová řízení na výstavbu chodníků v Husově ulici a také druhou etapu vodovodního řadu ve starých bytovkách. (Pozn.: Obě akce schválilo ještě předchozí zastupitelstvo.) Firmy už převzaly staveniště a rada se nyní zabývala okolnostmi spojenými s děním,“ uvedl starosta Michal Muravecký.