• Neschválila poskytnutí finančního daru Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, Hradec Králové.
  • Souhlasila s propojením ulic Osecká a Voldušská prodloužením ulice U Hvězdárny s tím, že město a majitel pozemků projednají podíl, který každá strana bude realizovat včetně případné nutné směny pozemků a budoucího bezúplatného převodu komunikace na město.
  • Vzala na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření organizační složky (bude předloženo na jednání zastupitelstva města v pondělí 18. dubna).