Putování začíná na náměstí Kašpara Šternberka. Pokračuje Křížovou cestou na Kalvárii ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie, k pramenné louce Na Roztrhalce se vstavači a k dalšímu mokřadu s výskytem kosatce sibiřského.

Další část turisty vede ke starému židovskému hřbitovu a širšímu okolí Radnic se zajímavými přírodními lokalitami (pramenné louce s prstnatcem májovým u Kamence, zarostlému rašeliništi, stepní flóře se smělkem jehlancovým) až ke hřbitovu ve Svaté Barboře. Zde je pohřben zakladatel radnického muzea Josef Hylák, podle kterého je okruh pojmenovaný.