Včera zahájená kolaudace mateřské školky nesplnila očekávání. „Vyskytly se některé nedodělky, ať už jde o obklady, dlažby, malbu…
K puncu dokonalosti rozhodně dost chybí, a to se mi nelíbí,” konstatoval starosta Jan Altman. Zatím město, jakožto investor, stanovilo čas na odstranění nedodělků do pondělka.

Původně se počítalo s tím, že zrekonstruované prostory své mateřinky by děti měly zaplnit už v září. Šetření kolem celkového přerozdělování evropských peněz však termín přestavby posunulo.

Výjimka od hygieniků na provoz zařízení trvala jen do konce minulého roku, hrozilo, že kapacita mateřinky bude snížená z 81 na 55 dětí. Tomu se Radničtí vyhnuli přestěhováním mrňousků do náhradních prostor v devítiletce.

Částka na přestavbu zařízení se vyšplhala na 17 milionů. „Z operačního programu ROP Jihozápad máme přislíbených 12,5 milionu. To je maximální výše, kterou můžeme dostat. V lednu - únoru, po přezkoumání oprávněnosti nároku vzhledem k odvedenému dílu, uvidíme, kolik opravdu dostaneme,” informoval starosta. Na úhradu akce si město zatím vzalo úvěr. Na základě plánů přízemí zaplní kuchyně s jídelnou a jedna třída s ložničkou a sociálním zařízením. V patře jsou pak třídy dvě, včetně zázemí, a prostory jsou variabilně uzpůsobitelné. Součástí nárokovaného dotačního titulu je i keramická pec, audiotechnika a počítače do všech tříd.

„Součástí vybavenosti jsou také podlahové krytiny, tedy i hrací koberce. Do konce měsíce ale musíme za město prostory kompletně vybavit novým nábytkem. Ten starý už nevyhovuje hygienickým předpisům. Je na to vyčleněných šest set padesát tisíc a vedle základního nábytku třídy získají i svá malá specializovaná pracovišťátka,” informoval starosta.

"Těším se, co děti řeknou třeba novému obchodu, dílničce a podobně. Na jaře se potom k herním možnostem přidá ještě pobyt na předělaném hřišti,” konstatovala ředitelka Věra Valentová.

„Druhý týden v prosinci bychom rádi pozvali veřejnost na Den otevřených dveří, aby každý viděl, na co byly peníze použité. Osobně bych si pak moc přál, aby malí měli ve školce už vánoční stromeček,” sdělil Altman. K dosavadním předškoláčkům od nového roku přibudou ještě tři noví, tím bude stav MŠ naplněný.