Premiéra byla pojata slavnostně. Nechyběl slavnostní přípitek a připravena byla tombola, v níž každý lístek v tombole vyhrával některou z hodnotných cen. K seniorům promluvila předsedkyně klubu Libuše Milfaitová a pozvání přijali starosta Jan Altman i Libuše Šmolíková, sociální pracovnice města. K tanci a poslechu zahrál oblíbený Antonín Totzauer, takže v sále panovala výborná nálada se zpěvem i tancem.