Místo pro přírodu je název kampaně Českého svazu ochránců přírody. Lze v jejím rámci darovat kousek přírody, zážitky v podobě výletů s průvodci, šperky či fotoobrazy.

Do projektu se zapojili i vnímaví znalci scenérie z pozemkového spolku při organizaci ČSOP v Radnicích. Zvolili přírodovědně i krajinářsky zajímavé území nad údolím Radnického potoka, s komplexem luk, křovin a skalnatých strání! Mezi osadou Svatá Barbora a Kamencem žijí vzácné druhy brouků, množství ptáků a plazi.

Další informace o případném zapojení lze získat na adrese:

www.mistoproprirodu.cz.