Poděkoval autorkám Jaroslavě Krupkové a Jaroslavě Vonáskové za úsilí, s nímž se věnovaly psaní publikace. Jaroslava Vonásková poté seznámila přítomné s jejím obsahem. Oběm,a spisovatelkám byla jako poděkování předána z rukou radního Jaroslava Vonáska kytice. Finální část premiéry obstaral prodej knihy včetně autogramiády.