Letos se jednalo dvě osobnosti. Jaroslav Antonín Puchmajer byl obrozenecký kněz, který v Radnicích před 205 lety založil nejstarší knihovnu v České republice. Druhou postavou byl Josef Hlaváč, který vedl v 60. až 80. letech v Radnicích restauraci U Slunce a hotel Horník.

Program nedělního vstupu do svátečního období pokračoval na náměstí Kašpara Šternberka. Za doprovodu šikovných děvčat byl rozsvícen vánoční strom a starosta Jan Altman popřál všem spoluobčanům i přespolním klidné svátky.

Prodej stromků pod rybníkem Košinářem v Plzni Bolevci
Vyberte vánoční stromek včas. Za kolik a kde jej na Rokycansku pořídíte?

Děti z radnické mateřinky a základní školy připravily v kostele svatého Václava pásmo koled a nevšední den zakončila koncertem Bára Zemanová.