Kromě toho se ale hráči, funkcionáři i další nadšenci starají o areál v centru města. Údržba a zvelebování kabin i dalšího zázemí funguje ruku v ruce s úspěšnými výsledky. Po společenské stránce se pak vedení oddílu zaměřuje na akce, jichž se mohou zúčastnit i rodinní příslušníci nebo přátelé. Patřila sem i vycházka do okolí města na sklonku roku 2021. S třiceti turisty šlapali tři psi a zvládli to perfektně.