„Diskusi, která se rozvinula, pokládám za zdravé tříbení názorů o tom, co a za jaké prostředky je z plánovaných akcí do konce volebního období ještě třeba udělat,“ konstatoval iniciátor rozpravy Miroslav Jaroš. Dodal také, že osobně rozpravu ani v nejmenším nepokládá za střet zájmů. Zastupitelé se v závěru shodli, že prioritní je dokončit výstavbu polikliniky naráz. „Zejména proto, aby se lékařská péče soustředila v jednom domě,“ vysvětlovala tajemnice úřadu Marie Mentlíková.

Argumentem se stalo i to, že napřesrok by dostavba rušila v přízemí a prvním patře už zahájený provoz. „Pro mě je nejdůležitějším hledisko bezbariérového přístupu ke zdravotnické péči pro všechny občany,“ konstatovala za Radnické paní Anna.

Prostřednictvím schváleného, asi šestimilionového přesunu financí, by měly do konce roku být završeny všechny etapy přestavby bývalého rukavičkářského centra na polikliniku. Tedy i s druhým patrem, kde bude další zubní ordinace plus působiště internistů, a také s opravenou střechou.

Pokud jde o patro první, tam už nyní v rámci předchozích etap stavbaři dokončují působiště obvodní lékařky, zubaře a také gynekologa.