Celeboval ji v kostele sv. Václava správce farnosti Dariusz Gebala. Pravidelně slouží v průběhu roku mše v Drahoňově Újezdu i Újezdu u Svatého Kříže (sobota) a v Radnicích, Zbiroze i Stupně (neděle). Kromě toho zajišťuje pouťové bohoslužby v Líšné, Zvíkovci a Mlečicích.