Během čtyřletého volebního období, kde v čele města stojí Jan Altman, se v Radnicích dokončilo spoustu rekonstrukcí a oprav. Mezi hlavní akce se zařadila oprava barokní kašny na náměstí, letní scéna u rybníka nebo vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod.

Barokní kašna

V barokní kašně na náměstí Kašpara Šternberka už zase proudí voda. S ohledem na špatný stav části komponentů a potřebu vodního režimu bylo ale třeba některé prvky předělat. Slavnostní otevření se uskutečnilo 17. září letošního roku. Její rekonstrukce se vyšplhala na šest set tisíc korun. Krajský úřad pomohl městu stotisícovou finanční injekcí, firma Prima Klima přidala sedmdesát a Bravos třicet. Celá soustava je znovu ukotvená, zpevněná, vybavená novým vodním zařízením.

Kanalizace

V říjnu loňského roku se Radničtí pustili do stavby kanalizace. Akce plánovaná dlouhou dobu městem, se konečně rozeběhla. Podařilo se dát dohromady potřebné finance pro její realizaci. Dění ale odstartoval, několik dnů před tím, poklep na základní kámen čistírny odpadních vod. Ta, jako součást daleko většího celku, vyrostla v rámci první etapy akce, poblíž bývalých jatek. Spolu s ní se podél vodoteče pracovalo i na kanalizačním sběrači dlouhém zhruba tři kilometry. Hlavní dotační peníze přitekly z ministerstva zemědělství, a to ve výši zhruba 20 milionů. Plzeňský kraj přidal finanční bonus. Osmnácti dalšími miliony se pak na akci, kvůli zásadě spoluúčasti, musí podílet samo město. V případě druhé etapy se se stal hlavním finančním sponzorem operační fond ministerstva životního prostředí. Cílem bylo vybudování jedenáctikilometrového kanalizační řadu, včetně domovních přípojek. Radnice se na akci opět měly podílet 18 miliony. Celá stavba pak dohromady spolkne asi 100 tisíc korun.

V současné době se realizuje I. etapa za přibližně čtyřicet milionů korun. Její součástí je právě výstavba přivaděcích řadů (3,5 kilometru) a centrální ČOV. Akce by měla skončit v prosinci letošního roku. Druhá etapa za 55 milionů korun (na níž byl získaný příslib dotace s fondu životního prostředí, a to ve výši 75 procent obnáší výstavbu kanalizačních řadů (10 km) a veřejných částí kanalizačních přípojů.

Den v Radnicích

Součástí projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 je festival nazvaný Šest týdnů baroka. Radnice se také staly jeho součástí. O úvod akce se postaralo zastavení na rodinné farmě Dvorec za Újezdem u Svatého Kříže. K vidění zde byli jeleni, mufloni i divočáci. V centru Radnic byl program zahájený odpoledne. Dorazila speciální linka, a to Autobus 2015. Akci zpestřily přichystané výtvarné dílny pro děti, stánky řemesel, produkce minipivovarů nebo regionální kuchyně i barokní catering. Kostel svatého Václava se stal večer dějištěm koncertu (jak jinak než s barokní hudbou). Na letní scéně u rybníka vystoupili domácí ochotníci. Následovala iluminace křížové cesty na Kalvárii a večer se uskutečnil barokně laděný ohňostroj. Celý scénář podpořilo město Radnice a zdejší organizace ČSOP.

Kultura v Radnicích

Během čtyřletého volebního období se založila tradice třídenních kulturních radnických slavností, a to coby oslavy činných spolků v Radnicích. Dále se realizovala Letní scéna u rybníka, kde se pořádají zajímavé kulturní akce. Pro mnohé návštěvníky města se také opravilo přízemí objektu muzea. Například se instalovaly se nové expozice. Pro mnohé pivaře se zpřístupnily pivovarské sklepy.

Spolky ve městě

Radnice se pyšní také několika spolky. Ty pro občany města, i ty přespolní, pořádají několik kulturních akcí. Řadí se mezi ně: Spolek divadelních ochotníků, Český rybářský svaz, TJ Sokol Radnice, SDH Radnice, Český zahrádkářský svaz, Klub důchodců Radnice, Občanské sdružení Radnická růže, Občanské sdružení SNOP, Myslivecké sdružení Náš luh Radnice, ČSOP, Klub českých turistů Radnice a JUNÁK Radnice.

Obnova památek

Za ukončené akce ve čtyřletém období se například považuje restaurování Křížové cesty, zmíněná obnova kašny na náměstí nebo zhotovení projektové dokumentace na restaurování Kaple svaté Rozálie.