Během ledna se kluci a děvčata z Radnic i okolí přestěhují do opravené mateřské školy. Téměř roční rekonstrukce vyvrcholila včera symbolickým přestřižením pásky. V jejím rámci převzal starosta Jan Altman šek na dvacet tisíc korun od zástupce stavební firmy, která se akce ujala.
Osazenstvo mateřinky využívalo prostory v nedaleké devítiletce. „Teď mi ale nastaly starosti, jak je využít. Řeším to se starostou i radními,” krčila rameny ředitelka obou školních zařízení Věra Valentová. Společně s učitelkami se na chvíli změnila v průvodkyni novými místnostmi i zázemím. „Už teď se těším na keramickou pec,” přiznala Alena Manková, která se bude s kolegyní v přízemí starat
o předškoláky. Většina z nich se v pondělí představila v roli malých hasičů. Soptíky sdružuje sbor v Němčovicích a
s radnickou školkou má úzké kontakty. „Poděkovat musím především krajskému radnímu Václavu Koubíkovi. Pomohl nám s dotací na vybavení pro děti,” uvedl starost sousední vesnice Karel Fersch- mann. Celkové náklady se vyšplhaly na devatenáct milionů korun. Radničtí ale mají políčeno na na dotaci z ROP Jihozápad, která by se měla pohybovat kolem dvanácti milionů.