V letošním roce se uskutečnil už její 49. ročník, a to v Rakové. Stalo se tak při příležitosti oslav 700 let založení obce a nutno podotknout, že místní ve spolupráci s myslivci se s organizací vypořádali výtečně.

Skutečně do posledního detailu připravenou soutěž pro děti, které jsou sdružené pod křídly Oblastního mysliveckého spolku ČMMJ Plzeň a Okresního mysliveckého spolku ČMMJ Rokycany, přivítalo nejen krásné počasí, ale i romantické okolí obce. Kromě zmiňovaných spolků, které se spolupodílely na organizaci, významně přispěla organizace Českého svazu ochránců přírody z Rokycan a místní restaurační zařízení.

TROUBENÍ V ÚVODU

 Vlastní soutěž odstartovala slavnostním troubením, proslovem předsedy Mysliveckého spolku Kamýky Davida Kartýska a pořadatele soutěže Alexandra Versty. Přítomné seznámil s tím, co se během dne bude dít. Po zahajovacím aktu a organizačních záležitostech byli soutěžící rozděleni do skupin a postupně absolvovali nejen náročné testy, naučnou stezku, ale i střelbu ze vzduchovky. Nutno podotknout, že precizně připravená naučná stezka, která byla citlivě vložena do okolní krajiny, byla náročná a netýkala se výhradně jen zvěře, ale i všeobecného přehledu znalostí fauny a flóry okolní přírody.

STEZKA KOLEM RAKOVÉ

 Celé klání provázelo krásné, téměř letní počasí, a tak mohl být realizován i doprovodný program. Prezentovalo se zde sokolnické středisko Rokycany, odlévaly se stopy a vrcholem programu byla ukázka vábení zvěře v podání Radima Šímy z Komárova.

Psaní náročného testu bylo realizované v útulných prostorách restaurace, naučná stezka probíhala v okolí obce a střelba ze vzduchovky byla slyšet z nedalekého hřiště, které slouží k dalším aktivitám občanů.

Početnému týmu realizátorů a jejich skvělé organizaci soutěže propagující myslivost šly jednotlivé disciplíny tak od ruky, že krátce před třináctou hodinou bylo hotovo. Následoval chutný oběd pro všechny účastníky a téměř sedmdesát dětí si mohlo vyslechnout výsledky.

MINI VYHRÁLI VŠICHNI

Do kategorie MINI, což jsou předškoláci až děti navštěvující 2. třídu, se přihlásilo dvacet tři dětí. Všechny se umístily na 1. místě.

V kategorii A – tedy děti od 3. do 5. třídy se přihlásilo 28 dětí. První místo obsadila Michaela Kartýsková se ziskem 124 bodů, druhé místo patřilo Pavlu Kubizňákovi, který získal 99 bodů a třetí příčku obsadila Karolína Hebíková se ziskem 86 bodů.

Do kategorie B – tedy soutěžící mezi 6. až 9. třídou – se přihlásilo patnáct dětí, přičemž první místo se ziskem 112 bodů obsadil David Zábran, druhé místo obsadila s počtem 107 bodů Tereza Vítovcová a třetí místo se ziskem 105 bodů patřilo Jaroslavu Brudnovi.

 Všem vítězům, ale i ostatním soutěžícím gratulujeme, neboť předvedli skvělé znalosti. Ocenění včetně věcných cen si však odnesli všichni, kteří se mysliveckého klání v Rakové zúčastnili. To ocenili především ti menší, kteří zatím nemají takové znalosti jako ti, kteří se soutěže zúčastňují každoročně. Sympatická je i skutečnost, že organizátoři pamatovali se slovy uznání i na vedoucí kroužků a doprovod. Bez jejich mravenčí a obětavé práce by se jen těžko dal zorganizovat další ročník vědomostní soutěže, která spojuje myslivce, ochránce přírody i veřejnost.

STO NADŠENÝCH LIDÍ

 A co říci závěrem. Letošní 49. ročník Zlaté srnčí trofeje v Rakové lze hodnotit jako další zdařilou společnou akci, při níž dokázali spolupracovat myslivci i ochránci přírody. Tak je tomu na Rokycansku ostatně dobrým zvykem několik let. Krásné počasí, které panovalo po celý den, přispělo k vytvoření příjemné atmosféry pro téměř stovku spokojených účastníků, kteří příjemně strávili den s nabitým programem i kvalitním občerstvením. Děkujeme tedy všem soutěžícím, vedoucím kroužků, představitelům obce Raková, organizátorům i sponzorům, kteří zajímavou akci pro děti a mládež zorganizovali a těšíme se na další společné aktivity.

Patří sem například odpoledne s přírodou, které se uskutečnilo u lovecké chaty v Siré nedaleko Zbiroha. Rovněž sem byli zváni všichni, kteří mají rádi přírodu i myslivost. A nemusí jít nutně jen o myslivce.

Pavel MOULIS, předseda ZO ČSOP Rokycany