Průzkum vedl astakolog David Fischer. „Odborník, zabývající se korýši, se zaměřil na úsek, který Rokycany revitalizovaly v předchozích letech a dostal název Park U Rakováčku,“ připomněla mluvčí úřadu Tereza Maixnerová.Znalec na zhruba kilometrové trase prozkoumal 140 úkrytů a v korytě odlovil 81 raků kamenáčů. V přepočtu na stovku skrýší je to 58 jedinců, což řadí Rokycany k nejvyšší zjištěné populační hustotě v České republice! „Rak kamenáč je nejen naším nejvzácnějším a nejzranitelnějším druhem raka, ale navíc se jedná o druh kriticky ohrožený. Kromě specialistů s ním nesmí nikdo manipulovat,“ dodala Maixnerová.

Ilustrační fotografie.
Holubovi vystavují hračky ve Stupně, ve Strašicích hraje Big Band

Rakováček ovšem nabídl badatelům i jiná mimořádná zjištění. Jmenujme další silně ohrožený hmyz, jímž je modrásek bahenní. Motýl byl spatřen v jihozápadní části parku. Nechyběla ani střevle potoční, mřenka mramorovaná a našly se i stopy vydry říční, která je rovněž značně ohroženým druhem.