V sídle úřadu posoudí finanční stav na běžných účtech, zabývat se budou dotacemi, situovanými na havarijní stavy, dále územním plánem nebo auditem obce.