V průběhu realizace stavby se vyskytly nepředvídatelné vícepráce. Po rozkrytí konstrukce komunikace mezi ulicemi Dvořákova a Na Pátku byly zjištěné nefunkční původní zděné přípojky od domů č. 62 a 127, jež způsobily podmáčení podloží v úseku. „Nezbytná sanační vrstva je však v kolizi se stávajícím plynovodem a vzhledem k požadavku správce sítě je nutné ho přeložit. Stanovený byl termín do konce června,“ zazněla informace z GŘ Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, která je spolu s městem investorem akce.

O prodloužení rekonstrukce se postaralo také zjištění nevyhovující tloušťky konstrukčních vrstev komunikace mezi ulicí Dvořákovou a mostem, kde musí dojít ke kompletní výměně. Kvůli zajištění obsluhy ulice Na Pátku ji ale bude nutné provádět po polovinách. Kromě toho s ní lze začít až po uskutečnění přeložky plynovodu.

Problémem je i nedostatečné krytí kanalizace (z r. 1937) mezi sídlem Lesů města Rokycan a SMS, která je z prostého betonu. Jelikož správce kanalizace požádal o zákaz hutně-ní nad ní, bylo rozhodnuto o zpevnění nadloží v celém rozsahu. Práce zkomplikovalo i naražení na původní zděnou dešťovou kanalizaci v témže úseku, o níž se nevědělo a která způsobuje podmáčení podloží komunikace. V délce 106,3 m byla odstraněná a navíc nezbývalo než provést sanaci zvodnělého podloží v jejím okolí. Dalšími pracemi nad rámec původního rozsahu je napojení dešťových svodů, úpravy odvodnění, na kanalizaci a vodovodu. Včetně nových přípojek.

Vzhledem k uvedenému zhotovitel stavby firma STRABAG, a.s., požádala o posunutí termínu dokončení následovně: zprovoznění ulice Soukenická do 31. 8., kompletní dokončení stavby (vč. opravy objízdné trasy – ul. Mládežníků) do 30. 9. 2017.  Přistoupí se rovněž k opravě mostu v Soukenické. Akce by však neměla způsobit prodloužení celkové rekonstrukce ulice. Technický stav mostu byl shledaný za dobrý, jen se vymění povrchový elastický mostní závěr za lamelový.