Do zmíněného úseku by měla být investovaná částka ve výši 785 478 tisíc korun. „Dojde na výměnu železničního svršku a spodku, včetně rekonstrukce nástupišť a zajištění bezbariérových přístupů. Dále pak bude provedená rekonstrukce propustků, mostů a umělých staveb v řešeném úseku. Ve všech dotčených zastávkách a stanicích pak bude vybudovaný nový informační systém a předpokládá se rovněž zřízení přístřešků v jednotné podobě," informoval mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Úprav se dočká i zabezpečo-vací a sdělovací zařízení. V Mirošově pak najde využití výpravní budova, kde bude nově stavědlová ústředna. Železniční přejezdy, jichž je na trase hned 23, projdou také změnami. To pro zvýšení bezpečnosti motoristů. „Popsané úpravy pak umožní zvýšení stávající traťové rychlosti z padesáti na šedesát až osmdesát kilometrů za hodinu, což přispěje ke zkrácení jízdní doby," doplnil Illiaš.

Přípravy na zahájení stavby vrcholí. Začít se má v březnu. Situaci komplikuje jen jedna věc. „V současné chvíli bylo zahájené řízení o vydání územního rozhodnutí. SŽDC nyní intenzivně jedná s místně příslušným stavebním úřadem," prozradil Illiaš.

Rozhodnutí ale údajně brzdí dvě věci. „Stavební úřad v Rokycanech podmiňuje jeho vydání zrušením jednoho z přejezdů v Rokycanech, konkrétně v ulici Zeyerova, a vybudováním přeložky komunikace. Tu by měla realizovat Správa a údržba silnic Plzeňského kraje," prozradil Illiaš.

Další překážkou je forma zabezpečení přejezdu v Hrádku, a to kvůli rušení občanů při spuštění výstrahy před blížícím se vlakem.

Termín zahájení se však aktuálně tváří spíše jako přání než realita. Na pondělí 2. 3. je totiž naplánovaná schůzka k za- hájení územního řízení, jak v okresním městě (v zasedací místnosti Triana, začátek ve 13 hodin), tak i v Mirošově (začátek v 9 hodin). Součástí jsou i prohlídky na místě stavby.