Čtyři velké povodně způsobily pokles dna říčky o jeden metr a tím se zastavil přívod vody do koupaliště.
Město požádalo o dotaci na vybudování jezu s rybím přechodem, ale žádosti nebylo vyhověno. Cena jezu by činila pět milionů Kč. Město má rovněž zpracován projekt a vydané územní rozhodnutí na rekonstrukci koupaliště ve výši 13 milionů Kč. Hygienické limity a podmínky pro provoz koupališť se výrazně zpřísnily. Je nutná například úpravna vody, sociální zařízení, vyškolený plavčík, atd.

Je otázkou zda investovat do tohoto zařízení 20 milionů Kč, když v nedalekých Rokycanech funguje moderní koupaliště s plaveckým bazénem. Mimochodem město Rokycany musí provoz koupaliště i přes vysokou návštěvnost dotovat z vlastních prostředků.

Proto je třeba spíše uvažovat, zda prostot koupaliště nevyužít pro jiné volnočasové aktivity, které nejsou tak finančně náročné a ušetřené prostředky využít třeba pro obnovu komunikací, pro výstavbu víceúčelového školního hřiště apod. Touto problematikou se bude znovu zabývat nové zastupitelstvo, které uvítá i případné náměty občanů k otázce koupaliště.