Na místě se sešli archeologové, stavební historikové i další zájemci o problematiku. „Akce je věnovaná výzkumu drobných panských sídel, především terénních pozůstatků tvrzí,“ upřesnila Jana Cinkeová, která má v okrese památky na starosti. Nedílnou součástí víkendové sešlosti se stalo i zhodnocení výsledků několikaletého archeologického výzkumu, zdaleka ale ještě nekončícího.

Provádí se po částech, třeba v souvislosti s výkopy pro elektrické rozvody a podobně. Zatím došlo k několika zajímavým zjištěním. Podařilo se najít zbytky dochovaných základů gotické vstupní brány s obrannou šachtou – takzvanou vlčí jámou – a kamenné zdi. Tyto nálezy, učiněné v místě někdejšího příkopu, se datují asi do poloviny 15. století. „Ještě zajímavější je, že objevená kamenná hradba navazovala na starší opevnění, z něhož se zachoval pouze val a část příkopu,“ sdělil Tomáš Karel, jenž našel odvahu do rekonstrukce tvrze se pustit. „Podle nálezů keramiky opevnění určitě stálo už počátkem století čtrnáctého,“ dodal Karel.

Na základě nálezů i dalších indicií badatelé došli k názoru, že předchůdcem tvrze ve Svinné byla starší stavba kulatého půdorysu, zřejmě dřevěná, s mohutným zemním valem a příkopem. „K zmodernizování, výstavbě kamenné zdi a podobně, nejspíš došlo v období husitských válek,“ uvedla Cinkeová. Výzkum vynesl na světlo i různé aspekty velké renezanční přestavby tvrze, dodnes zčásti zachované.

Rekonstrukce už se pomalu chýlí ke konci. Po stavebních úpravách, včetně výměny podlah, oken, zásahů do střešního prostoru a podobně, je už nyní objekt skoro obyvatelný. „Nejpozději do dvou let bych chtěl, aby tvrz zase byla funkční,“ sdělil Karel. Vedle obývání památky má v zásobě i další nápady na možné využití.