Spočívá v zavedení obousměrného provozu v Havlíčkově ulici, čímž došlo ke zrušení podélného parkování. V souvislosti se zmíněnou úpravou je realizovaný obousměrný provoz v části Smetanovy ulice. Konkrétně v úseku od ulice Komenského po vjezd na parkoviště u obchodního střediska Žďár, kam lze tedy nyní zajet i z ulice Komenského.

Novinky byly uskutečněny po vyhodnocení připomínek v centru okresního města.