Změna je uvedena v § 134, který zní:

§ 134 Výměna dosavadních řidičských průkazů
(1) Řidičské průkazy vydané
a) od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010,
b) od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2012,
c) od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013.

V okrese Rokycany zbývá (podle údajů registru řidičů) vyměnit 4860 řidičských průkazů. Podrobnější informace jsou uveřejněny na internetových stránkách MD ČR, na adrese http://www.vymentesiridicak.cz/ a na internetových stránkách města Rokycany, na adrese http://www.rokycany.cz/ . Na stejné adrese je možné se na výměnu řidičského průkazu elektronicky objednat.

Vzhledem k počtu povinné výměny řidičských průkazů, nečekejte na poslední termín a proveďte si výměnu včas, bez dlouhého čekání, s využitím elektronického objednání.