Při republikové akci (celkem šlo o dvanácti stanovišť) je zajímal především technický stav autobusů a nákladních vozidel. „Zabýváme se především sociálními předpisy. Tedy dobou odpočinku, přestávkami nebo záznamy o provozu,“ uvedl představitel Policejního prezídia. Radost neměl z odstaveného autobusu, který byl přetížen a odborníci dál nepustili ani nákladní vůz s prasklým nábojem.


Nadpraporčík Tomáš Krutina z Celní správy měl při prověrce zajímavého pomocníka. Desetiletý pudl Andy je cvičen na vyhledávání drog. Kontrola trvala do nočních hodin, kdy se účastníci přesunuli blíž ke státní hranici u Rozvadova.