Tato lůžka jsou určena nemocným, kteří již nepotřebují pravidelnou každodenní lékařskou péči a bylo by je možné léčit dále ambulantně v domácím prostředí. Nejsou ale sami ani s pomocí rodiny nebo dalších blízkých osob schopni zajistit svoje základní potřeby.
V léčebně TRN mají na vyčleněných lůžkách na dvoulůžkových pokojích zajištěno ubytování, stravování, podávání potřebných léků a ošetřovatelskou, rehabilitační a hygienickou péči a v případě zhoršení jejich zdravotního stavu mohou být ihned přeloženi na standardní lůžka léčebny s kompletním zajištěním lékařské péče. Tato činnost je částečně dotována ministerstvem práce a sociálních věcí.
Za poskytovanou péči nemocní platí individuálně stanovené poplatky podobné platbám v ústavech sociální péče, jejichž výše závisí na jejich příjmech a stanoveném stupni bezmocnosti.
Léčebna TRN Janov tedy kromě komplexní léčebné a diagnostické péče o hlavní a nejdůležitější plicní onemocnění i jejich interní a další komplikace nabízí další typ péče – sociální péči ve zdravotnickém zařízení, která je výhodná pro nemocné i jejich blízké.
V případě zájmu o přijetí nemocného je možné získat další informace o potřebných administrativních náležitostech u sociálních pracovnic léčebny Janov – paní Věry Pejzlové a Anny Skočilové na telefonním čísle 371 512 146 nebo na mailu pejzlova@janov.cz.