Akci uskuteční podle počasí buď uvnitř radnice u pokladny nebo před ní na náměstí.


Petice má podpořit Evropskou směrnici pro osoby se zdravotním postižením. „Tím vznikne jednotný dokument, kterým se mají zajistit rovná práva všem občanům Evropské unie,“ uvedla vedoucí centra Jana Červenková s tím, že problematika se týká např. přístupu k informacím, školství či dopravě. Důležité podle ní je, že věc dosud rozdrobenou v mnoha nařízeních a směrnicích řeší jeden ucelený dokument. „Směrnice zaváže členské státy k začlenění této legislativy do vnitrostátního práva,“ dodala. Podle zájmu bude centrum akci opakovat, petici lze také podepsat v úředních hodinách centra sídlícího v rokycanském Žďáru. Bude zde k dipozici do září, vždy od pondělí do středy mezi 8. až 16. hodinou.