Plánů mají Radničtí hodně, ale rozpočet je relativně malý na to, aby se mohli samostatně pustit do velkých akcí. Jejich uskutečnění tedy záleží na schopnosti získat dotační podporu.
Problémů, které musí město řešit, je řada. „Mě osobně v současnosti nejvíc trápí vandalismus. Projevuje se třeba ničením nově osazených dopravních značek, které nás loni stály 290 tisíc korun. Každou sobotu a neděli někdo jednu nebo dvě zlomí. Pachatel je neznámý, škoda není až tak vysoká, ale po každém víkendu se násobí. Musíme instalovat nové,“ uvedl starosta.
Radní uvažují o zavedení kamerového systému.
Velkou akcí, která Radnické v nejbližší době nemine, je kanalizace. Do roku 2010 totiž musí mít obce zásadám Evropské unie odpovídající kanalizační síť a čistírny odpadních vod.
„Protože už jednu novou čistírnu máme pro školu, připravujeme projektové řešení, abychom ji mohli vy užít i pro město. O typu kanalizace je po referendu rozhodnuto, ale teď musí pracovní skupina vytvořená ze zastupitelů rychle akci připravit,“ uvedl starosta.
„Referendum přerušilo správní akty, stavební povolení zatím nemáme. Zaměření a další hotové věci samozřejmě využijeme. Letos začneme projektovat pro územní řízení a když vše dobře dopadne, příští rok získáme stavební povolení a zahájíme stavbu. Náklady jsou odhadovány na 70 – 120 milionů korun, v nejlepším případě by 85 procent mohla tvořit dotace od státu a kraje,“ uvedl starosta.
Komunikace, které spravuje město i kraj, nejsou v dobrém stavu. Část je už opravená, ale v místech, která se budou rozkopávat v souvislosti s budováním kanalizace, je stav neutěšený. „Do totální rekonstrukce se ale nemůžeme pustit dřív, než bude hotová kanalizace,“ říká starosta.
Problémem Radnic je nedostatek bytů. Rekonstrukcí bývalé základní školy vznikne sice 18 nových bytů a další už se rýsují v tzv. staré prádelně. „Městu ale chybí stavební obvod. Mrzí nás, že dochází k odlivu mladých do okolních obcí, kde už je výstavba připravena,“ řekl Pašek. Proto teď Radnické čeká zhotovení nového územního plánu.
Radničtí by se rádi pochlubili muzeem, synagogou i dalšími historickými památkami, ale cestovní ruch vázne. V místě totiž chybí další pro něj potřebné zázemí. „Potřebujeme vybudovat slušné koupání. Tuto záležitost bychom rádi spojili s projektem chystaným z prostředků EU, který bude propagovat paleontologické objevy v lokalitě Ovčín,“ uvedl starosta.
Zásadním problémem Radnic je nezaměstnanost. Dle statistických údajů dosahuje v současnosti 12 procent. „Větší investice podnikatelského typu není v dohledu,“ říká starosta. Úřad práce je vstřícný, ale pro obyvatele nabízí uplatnění jen v podobě drobnějších pracovních příležitostí, jako běžná údržba a opravy. „Zaměstnáváme na veřejně prospěšné práce, ale problém spočívá v tom, že ze stovky jsou tak dva až tři ochotni je vykonávat,“ uvedl starosta. „Pro průmyslové firmy máme vytvořenou živnostenskou zónu v bývalé „Kruhovce“, ale zatím je tu jen jeden drobnější podnikatel,“ dodal.
„Od března se podařilo úpravou jízdních řádů a přestávek ve škole vyřešit dopravu dětí do ZŠ. Dříve většina dojíždějících byla na místě brzy, takže museli čekat, a odjížděla bez oběda,“ vysvětlil starosta.
Další úpravu bude nutno realizovat od 1. září, kdy do Radnic začnou dojíždět některé děti ze zrušeného II. stupně ZŠ v Mlečicích. Mnoho lidí je nuceno jezdit denně za prací do Rokycan, Plzně i dalších míst. Podle starosty není problém s autobusovou dopravou. „Dostatečně četné spoje se na základě požadavku podařilo rozšířit o jeden spoj z Plzně,“ říká starosta. Kromě toho mohou lidé využít lokálku.
Úzké a klikaté komunikace ztěžují spojení Radnicka se „světem“. Mikroregionu se v rámci územního plánu velkého územního celku Plzeňska podařilo prosadit přímé propojení s dálnicí D 5. „Letos by se mělo začít projektovat. Trasa povede od dálničního sjezdu u Litohlav, napojí se za Březinou na stávající silnici. Zároveň půjde o obchvat Litohlav a Oseka, které se tím zbaví těžké dopravy,“ vysvětlil starosta. Zrychlí se také železniční doprava. Přinese ji plánovaný tunel z Plzně do Ejpovic.
„Chrást bude jen průjezdovou stanicí, lokálka by jezdila z Radnic do Ejpovic, kde by se přesedalo. Klíčové je, že lokálka zůstane zachována,“ uvedl starosta.
Městu chybí velký sál a kino. Řešením by byla celková rekonstrukce místního zámku. „Jde spíše o sen než záměr. Původní odhady nákladů dosahovaly 50 miliónů, ale v současnosti se spíše zdvojnásobily. Realizace je relativně v nedohlednu,“ říká starosta.V letošním roce se po letech zase podařilo obnovit tradici masopustu. Akce se zúčastnilo na pět stovek lidí v maskách i bez nich. Mezi obnovené tradice patří také staročeské máje, letos je Radničtí plánují podruhé.
„Vítám tyto iniciativy. Díky nim se daří vytáhnout lidi od seriálů a zapojit je do dění v obci,“ říká starosta.
Na rozdíl od „novinek“ mezi úspěšné akce s letitější už tradicí se řadí např. Den Radnic. Ten letošní už bude osmý.
Stálé oblibě se těší také divadelní přehlídky, které se uskutečňují vždy na jaře a na podzim. Příznivce mají i hasičské slavnosti zvané Floriánské.
Hodně špičkových umělců přilákají do města prostřednictvím cyklu koncertů Radnické hudební slavnosti. Bohatou nabídkou výstav, přednášek a dalších aktivit se pravidelně prezentují Dům U Růže, Městské muzeum Karla Šternberka a Ekologické centrum Synagoga.