„Diskriminace tu je, ale není rozhodně masová,“ uvedl Koranda s tím, že loni kontrolně-právní oddělení zaznamenalo pouze tři případy. „Prokázat diskriminační jednání zaměstnavatele se však podařilo jen u jednoho zaměstnavatele, kterému úřad práce uložil pokutu.“ dodal zástupce.
Podle něj se nezaměstnaní s protiprávním chováním setkávají, ale toto chování je velmi těžko prokazatelné. „Musíme být objektivní. Většinou neexistuje důkaz o provinění,“ vysvětlil Koranda. Doporučuje vzít si sebou na pracovní pohovor nestranného svědka.
Pokud se lidé s diskriminací při uplatňování práva na zaměstnání, ať už z jakéhokoliv zákonem jmenovaného důvodu setkají, měli by podat písemnou stížnost k úřadu práce. Zaměstnanci tamního kontrolně-právního oddělení provedou u dotyčné firmy kontrolu.
„Úřad práce se snaží diskriminačnímu jednání zamezit. Kontroluje inzeráty, nabídky práce. Protiprávní inzeráty vyřazuje a jejich autory upozorňuje, že se jedná o diskriminaci,“ dodává Koranda s tím, že při opakovaném porušení může úřad práce zaměstnavatele pokutovat.