„Vzhledem ke stoupající majetkové trestné činnosti je nutné, abychom zabezpečili své příbytky proti vykradení a dodrželi některá důležitá preventivní opatření, která mohou pachatele od jejich úmyslů odradit. Následující pokyny považujte za dobře míněné rady,“ říká mluvčí okresního policejního ředitelství Jana Tomková (na snímku) .

Preventivně
-nezveřejňujte svůj odjezd předčasně
-uschovejte cenné věci a doklady do bezpečnostní schránky nebo trezoru
-přerušte před odjezdem dodávku zboží do domu
-zkontrolujte pečlivě okna a dveře, zda jsou zavřené
-nezatahujte rolety a žaluzie
-uložte žebříky a jiné nástroje, které by pachatel mohl použít při vloupání
-svěřte klíč od domu nebo bytu spolehlivému sousedovi nebo příbuznému, který bude byt kontrolovat a vybírat poštovní schránku (mohou rovněž odstranit ze dveří případné nálepky o doručení zásilky apod.)
-můžete–li, vytvořte zdání, že je v bytě někdo přítomen (využijte elektronické spínací zařízení, které podle nastavení rozsvítí světla, zapne rozhlasový přijímač, televizi apod…)
-zdokumentujte své cenné věci (seznam, foto), případně sepište výrobní čísla přístrojů – mohou pomoci v pátrání policie a pojišťovnám při likvidaci pojistné události