„Nejdříve jsme je seznámili s činností policie, upřesnili jsme si, kde policisty mohou najít a jak se s nimi v případě potřeby spojit,“ uvedla mluvčí. Společně si také zopakovali, jak má správné oznámení události vypadat. „V rámci prevence kriminality jsme je upozornili na nejčastější formy trestné činnosti, se kterou by se mohli setkat při svých výletech a na zájezdech,“ dodala Tomková. V souvislosti s tímto tématem zdůraznili policisté klientům zejména základní informace k zajištění jejich vlastní bezpečnosti. „Pro mnohé z účastníků byla tato akce přínosem, proto bude pokračovat i další spolupráce. Téma besedy si zopakují a budou moci zhlédnout například i ukázku výcviku policejních psů,“ řekla mluvčí.