Aspoň se naučí být samostatný(á) – řeknete si. Ale děti mohou získat i negativní zkušenosti. „Důležité informace můžeme zjistit ještě před odjezdem, ale i v průběhu tábora,“ upozorňuje policejní mluvčí Jana Tomková. Jaké?

Určtě by rodiče měli vědět následující:
- kdo je provozovatelem tábora
- přesné místo konání a přesný termín návratu
- programovou náplň tábora a věk, popřípadě kvalifikaci oddílového vedoucího.

Pokud dítě užívá léky, musí o tom rodiče informovat vedoucího a zdravotnický personál a vybavit dítě dostatečným množstvím léků. „Také musí informovat o individuálních omezeních, potížích a podobně. Například zda je dítě plavec nebo neplavec,“ uvedla mluvčí. Důležité také je udělat si čas a doprovodit potomka na místo odjezdu a osobně ho předat vedoucímu. „Rodiče by měli napsat dítěti pohled nebo dopis a vyžadovat od něj informace o pobytu,“ radí mluvčí.

Po návratu si najděte čas a povídejte si s dítětem o tom, co na táboře zažilo. „Když dojde k nápadné změně v chování dítěte, kontaktujte další rodiče dětí ze stejného oddílu, abyste zjistili, jak reagují jejich děti,“ říká Tomková. „Pokud dítě nechce o negativních zkušenostech mluvit s rodiči, je možné se obrátit na odborníky nebo zavolat na linku bezpečí 800 155 555, která je bezplatná a anonymní. V závažných případech se obraťte na policii,“ vyzývá mluvčí.

Na Rokycansku naštěstí rodiče ani děti negativní zkušenosti z letních táborů zatím nemají. „Nejvíc se v létě těším do tábora v Hlavatici, který pořádá Ně–Ha. S dětmi tam jezdí i rodiče a společně tvoří z keramické hlíny nebo zkouší výtvarné techniky,“ svěřila se třeťačka Juliana Černá.

„Dcerka byla na mě hodně fixovaná, ale letní tábor s hrádeckým Pionýrem u Spáleného mlýna zvládla bez problémů,“ přiznala Alena Rázková. „Byla jsem spokojená po všech stránkách, neměla jsem nejmenší výhrady ke stravě ani k vedoucím. Mají zkušenosti a nedělají tábor jen pro peníze. Na takzvaný business tábor bych dítě určitě nedala,“ dodala.

Dobrou zkušenost s příměstským táborem Domu dětí a mládeže v Rokycanech má další maminka. „Je to výhodné, a to nejen finančně. Děti mají zajištěný pestrý celodenní program, leccos se naučí. Není riziko, že odcestují daleko, ani že neznám vedoucí. Navíc přijdou večer děti domů přespat,“ uvedla Tereza Nová.