Jako první startují vodáci z Domu dětí a mládeže, kteří odjeli už v sobotu 30. června. Až do 7. července budou zdolávat toky v jižních Čechách a v Rakousku.

V tradici oblíbených letních táborů budou pokračovat i další kroužky a oddíly Domu dětí. Karatisté, střelci a počítačoví nadšenci vyrazili také 30. června do Cheznovic ke sv. Štěpánu, Brontosaurus prožije čas od 9. do 22. července v Kokšíně, tanečníci souboru Sluníčko obsadí od 4. do 13. července Melchiorovu Huť a FK Kohouti plánují soustředění v Plánici u Nepomuku v závěru srpna, a to od 19. do 24.

Stále větší oblibě se těší i týdenní příměstské tábory pořádané Dnem dětí a mládeže. „Všechny termíny už jsou plně obsazené,“ uvedl ředitel zařízení Karel Vodička. „Pouze o turistický a sportovní tábor pro kluky od 12 let nebyl zájem. Ani přesto, že jsme nabízeli horská kola, lezení, lodě, rafty a in–liny. Starší kluci mají zřejmě už vlastní program,“ dodal Vodička.

První běh příměstského tábora se uskuteční od 9. do 13. července. Účastníci se budou věnovat keramice a různým výtvarným technikám. Na přírodovědu a turistiku se zaměří táborníci v týdnu od 23. do 27. července, další běh bude určen počítačovým nadšencům a poslední běh od 6. do 10. srpna bude kombinovat keramiku s turistikou.