Lhůta pro převzetí nového řidičského průkazu se celorepublikově zpravidla pohybuje mezi 15 až 20 dny. Pracovníci rokycanského dopravního odboru prováděli do 31. července průzkum, kolik žadatelů se denně dostaví, aby zjistili, zda je reálné provést výměnu v termínu. „Žádost je nutné podat do konce listopadu, posledním termínem je 10. prosinec 2007, tak, aby řidičský průkaz mohl být vyměněn nejpozději do 31. prosince 2007. Pokud budou uvedené termíny dodrženy, měli by být pracovníci dopravního odboru schopni povinnou výměnu provést. Otázkou ovšem je, jaká ale bude celorepubliková situace a zda tiskárna při vysokém počtu žádostí zaslaných na poslední chvíli bude schopna řidičské průkazy vytisknout,“ informoval mluvčí městského úřadu Jan Engler.

Připomeňme, že v rámci celé ČR se výměna týká více než milionu starých řidičských průkazů. Lidé s výměnou nepospíchají, a tak se dají koncem roku očekávat na úřadech zmatky a několikahodinové fronty.

“Motorista, který řídí s neplatným řidičským průkazem, se dopouští přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a policista mu v blokovém řízení může podle paragrafu 22 uložit pokutu do dvou tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Jana Tomková.