„Faktorů, které mají vliv na výměnu rolí, je více. Ale dá se říci, že těmi nejsilnějšími jsou ekonomické důvody. Samozřejmě hraje roli i samotný fakt, že muž chce o dítě pečovat,“ uvedla mluvčí MPSV Irena Dlesková.

Mladý pár z jižní části našeho okresu uvažuje, že právě kvůli financím zůstane na rodičovské dovolené budoucí otec.„Pracuji ve školství, přítel jako dělník. Očekáváme, že v budoucnu budu mít větší plat já. A protože jsme začali stavět dům, na který splácíme nemalý úvěr, zůstane doma s děckem nejspíš on a já budu stále vydělávat. Už jsme o této variantě také uvažovali,“ sdělila pětadvacetiletá žena z Rokycanska.

Podle Vladislavy Pešťákové z rokycanského úřadu práce, oddělení státní sociální podpory, řeší rodiče tímto rozhodnutím většinou osobní situaci.
„Tatínek je například bez zaměstnání, zůstane tedy na rodičovské dovolené, než si práci sežene,“ popsala Pešťáková, která je názoru, že v naší tradičně založené společnosti případů, kdy zůstane s dítětem doma otec, přibývat příliš nebude. „Pokud budou mít maminky velmi kvalitní zaměstnání, využijí spíše hlídací služby,“ dodala.

Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá v zákoně o státní sociální podpoře změny. „Navrhuje třírychlostní rodičovský příspěvek. To znamená, že si maminky mohou vybrat, jak dlouho chtějí být s potomkem doma, tedy dva, tři nebo čtyři roky a podle toho budou pobírat příspěvek ve výši 11 400 korun, 7600 korun či 3800 korun,“ vysvětlila Pešťáková. Upozorňuje však, že rodiče nebudou moci své rozhodnutí změnit.

Počet příjemců rodičovského příspěvku v ČR:

ROK ŽENYMUŽI2001 263 865 2 131
2002 261 9402 297
2003 259 079 2 425
2004 274 115 3 247
2005 288 371 4 081
2006 302 576 4 211