Rozloučení s předškoláky zahájila vedoucí učitelka Věra Davídková, která před rodiči zrekapitulovala důležité události uplynulého školního roku a poděkovala jim za spolupráci.

Školku opustí celkem 21 dětí, této akce se jich však zúčastnilo pouze třináct. „Všechny předvedly krásné pásmo písniček, básniček a tanečků,“ zhodnotila mirošovská matrikářka Jarmila Pidrmanová, která spolu se zastupitelem Jaroslavem Němcem, učitelkami Vratislavou Pospíšilovou a Naděždou Kasalovou předala budoucím školákům dárky. „Děti si odnesly na památku pamětní list, medaili od mateřské školy a město Mirošov jim věnovalo knížku Zvědavý punťa,“ dodala Pidrmanová. Rozloučení si přišli poslechnout také sourozenci i prarodiče dětí.

V pátek 29. června v 9.30 hodin se na mirošovském zámku uskuteční slavnostní vyřazení žáků 9. tříd místní základní školy.