„Celkem bylo odebráno pět vzorků zmrzlin, a to jak takzvaných lehkých točených, tak i těžkých kopečkových. Tyto vzorky jsme odebrali v Rokycanech na všech exponovaných místech. Výsledky prokázaly, že prodávané zmrzliny lze hodnotit z hlediska mikrobiologických ukazatelů jako zdravotně nezávadné,“ uvedla hygienička Jana Hejdová s tím, že tyto kontroly jsou prováděny vždy před a v průběhu sezóny.

„Pravidelně se také zaměřujeme na kontrolu rizikových komodit, jako jsou například saláty, hamburgery, gyrosy, párky v rohlíku a další pokrmy rychlého občerstvení, podávané jak v restauracích, tak i při stánkových prodejích v rekreačních zařízeních,“ řekla Hejdová.

Pokud by hygienici zjistili pochybení, mohou majiteli nařídit nejen opatření týkající se provozní a osobní hygieny, ale také zahájit správní řízení a uložit sankce. „Samozřejmě záleží na řadě faktorů, které se mohou na možném problému podílet. Bohužel, v neposlední řadě to bývá právě zanedbání osobní a provozní hygieny, tedy selhání lidského faktoru,“ dodala Hejdová.