„Začínali jsme v roce 2002 mezi dvěma velkými vodami,“ ohlédl se organizátor Láďa Černý z Plzně. Jak sám o sobě tvrdí, majitel dvou ostrovů, jezu, mostu a hrobu. Tehdejší povodeň (nejhorší to bylo z 12. na 13. srpna, kdy Berounka vystoupala minimálně o čtyři metry) chataře neuvěřitelně semkla. Jsou z různých koutů sousedních regionů – Praha, Kladno, Kralupy, Mariánské Lázně, atd., ovšem všední starosti nechávají před hranicemi Rokycanska. „Problémy s podnikáním, v rodině či v zaměstnání se tady neřeší. Je to zkrátka o partě u nádherného vodního toku,“ zdůraznil Černý.

Víkend nebyl jen o sportu, ale také o večerním potlachu s dodržením nepsaných zákonů a předáním drobných dárečků. Senior Karel Boubalík vztyčil v sobotu před 150 lidmi vlajku a strážcem ohně byl Zdeněk Charvát, přezdívaný Veverka: „Je nemyslitelné, aby si někdo sedl zády nebo do plamenů odhodil nedopalek cigarety.“ Tonda Nejedlý přitáhl pro změnu skupinu patnácti muzikantů ze středních Čech, kteří vyhrávali opět do nedělního rána. Účastníci nezapomněli včera na úklid (na povel je měl Ondra Klápště), takže tenhle kout severního Rokycanska je opět jako ze škatulky.