Starosta vesničky Jiří Rys (zároveň je jednatelem SDH) tu připomněl mezníky v činnosti organizace. Z dob nedávno minulých stojí za pozornost aktivita hasičů (zhruba od roku 1983), což šestnácti členům sluší dodnes.

Někteří z nich proto přebírali ocenění a potlesk spoluobčanů hřál Františka Fišera, Václava Sebránka, Václava Štichu, Jaroslava Jonáka, Jaroslava Brichtu, Františka Jansu nebo Karla Krejcara.

Za okrsek vyznamenaným poblahopřál Ladislav Král, který si odskočil ze střelecké soutěže myslivců. Finále patřilo soutěži i mladým hasičům z Mlečic.