S kolegy z místního klubu (dohromady je jich padesát) měl radost, že se výměnná schůzka vydařila. Do předsálí sokolovny zamířilo před osmou hodinou ranní množství zájemců a stolky byly rychle obsazeny. Nejen známkami, ale také pohlednicemi, dopisnicemi nebo medailemi.

K 75. výročí místní organizace vydali Rokycanští speciální emisi a poptávka byla značná. „Jediné, co nás teď bolí, je zdražení poštovného. Určitě to bude mít vliv na naši činnost,“ zdůraznil Šálený.