ačátky lehké nebyly. Tehdejší školky nás braly jako nevítanou konkurenci, ale postupně jsme si místo na slunci vybojovali,“ zavzpomínala Alena Rázková, která stála u kolébky Harmonie. Důraz od začátku kladla na spolupráci s rodiči, kteří se i nyní zúčastňují spousty akcí a doma už toho tolik přece jen vymýšlet nemusí.

Během fungování prošlo Harmonií přes šest set chlapců a děvčátek. Byli mezi nimi tělesně postižení a Rázková má radost z toho, že navštěvují ZŠ v Čechově ulici. Dřívější praxí byl přechod do zvláštní školy, ovšem teď handicapovaní jedinci mohou prožívat bezstarostné mládí v klasické třídě.

Letos má nestátní školka otevřeny tři třídy. Jednu z nich pro ty nejmenší, dvě zbývající pro odrostlejší drobotinu.