Z celkového počtu 2372 voličů reagovalo 730 lidí, což je něco málo nad třicet procent. Předsedkyně komise Vlasta Vasková pak s osmi kolegy sečetla odpovědi.

Na otázku, zda občané souhlasí s přítomností cizích vojsk na území České republiky, se vyjádřilo odmítavě 707 obyvatel (téměř 97 procent). Jen devatenácti osloveným by armády jiných států nevadily.

Obdobně to vyznělo s druhým dotazem. S umístěním radaru se neztotožnilo 705 respondentů, zatímco 22 by se protiraketové zařízení jako prostředek obrany zamlouvalo.