„Takovou účast při atletickém poháru ještě nepamatuji,“ nechal se slyšet ředitel Domu dětí a mládeže Karel Vodička. V kategorii mladších chlapců a dívek startovalo po devíti družstvech a mezi těmi staršími dokonce po deseti týmech. Sportovci absolvovali kratší i delší běhy, skákali do dálky, do výšky, házeli kriketovým míčkem nebo koulí a v závěru na ně čekala štafeta 4x60 metrů.

Okresní olympiáda ve znalostech biologie byla v DDM záležitostí šesťáků a sedmáků. Odevzdali laboratorní práce a po teoretické prověrce (týkala se rozmnožování a péče o potomstvo) se pustili do rozboru složení ptačího vajíčka. „Musí přijít na sedm věcí,“ uvedl spoluorganizátor Dan Šatra.