Obsah nádob na směsný odpad před jejich domy podrobili odborníci (někteří s rouškami na obličejích) důkladné prověrce v areálu Rumpoldu–R v Němčičkách. „Zmíněnou část sídliště jsme vybrali náhodně. Jediným kritériem byla vzdálenost od speciálních kontejnerů na sklo, papír a plasty,“ uvedl Josef Hůza z městského úřadu.

Rozboru se věnovali zástupci Regionální rozvojové agentury, pražské společnosti EKO–KOM a odboru životního prostředí krajského úřadu. Akci si ovšem nenechala ujít ani vysokoškolačka Jana Řenčová ze Sušice: „Právě na tohle téma dokončuji diplomovou práci, takže poznatky budou určitě dobrým vodítkem při sestavení tabulek a grafů.“

Kromě potravin vytřídili účastníci v odpadu množství papíru (včetně tří pytlů s knihami) a obaly od plastových lahví. „To vše mělo najít jiné místo. My nyní obsah zvážíme a porovnáme s dalšími místy v České republice,“ glosoval nález Marek Sýkora, představitel agentury. Pochválil přitom společnost Rumpold–R za zodpovědnou přípravu a překvapil ho zájem radnice.

„Není pravidlem, že by nám úřady vycházely takhle vstříc,“ konstatoval Sýkora. Místostarostka Marie Hlávková kroutila chvílemi nechápavě hlavou: „Svědčí to sice o solidní životní úrovni, ale určitě ne o zodpovědnosti k třídění odpadu. Máme v tomhle směru co napravovat, protože skládka v Němčičkách nafukovací není.“