„Vypravili jsme se na skautskou louku a ani nepřízeň počasí nás neodradila od rozdělání ohně,“ uvedla Tereza Černá. Měla na starost sedmnáct kluků a děvčat ve věku od šesti do třinácti let. První den s nimi vyrazila do knihovny na inspirativní besedu o archeologii. Rovněž následující den byl vyhrazen minulosti, přesněji prvohorním nálezům ve sbírkách rokycanského muzea. Průvodcem byl Martin Lang. Hned po obědě se táborníci věnovali napodobeninám trilobitů.

Středa byla vyhrazena celodennímu výletu do krajské metropole. „Dinopark byl super,“ nechal se slyšet Jarda Krýner. O ještěrech je rovněž výstava v Západočeském muzeu a se zájmem si výletníci prohlédli snímky renomovaného francouzského fotografa v Kopeckého sadech. Předposlední den přenesl účastníky do doby kamenné včetně výroby hrnce podle pravěkého vzoru. Čas zbyl i na vycházku kolem klabavské nádrže.
O finále už byla řeč, ovšem předcházelo mu savování triček.