K vidění byly osobité tkané modely a módní doplňky podle návrhů čerstvé ředitelky OCH Rokycany Aleny Drlíkové. Batikované výrobky si sami navrhovali a vytvořili klienti komunity pro lidi s duševním onemocněním z Mýta. Vkusné a elegantní modely předváděli děti a rodiče z rokycanského klubu Korálky, Asociace rodičů a přátel postižených dětí ČR.

„Vlnu a materiál jsme získali zdarma z textilní továrny Mileta Hořice,“ vysvětluje Alena Drlíková. „Oděvy tkali asistenti a klienti Charity - lidé s mentálním a kombinovaným postižením, kterým poskytujeme osobní asistenci.“ Tkalcovské stavy, na které přispěla Nadace Divoké husy, jsou zatím umístěny v Základní umělecké škole ve Zbiroze. „Ta je jedním z těch našich partnerů, kterého si nesmírně vážíme,“ připomíná Alena Drlíková.
Rovněž kulturní program s hudebním příběhem Oskar a jeho koalové připravili žáci hudebního oboru ZUŠ Zbiroh pod vedením paní učitelky Hany Červinkové.

Akci bravurně moderoval Martin Heřman Frys, terapeut z komunity v Mýtě, která v současné době sdružuje deset klientů s nejrůznějším psychickým onemocněním. Ačkoliv má sám fyzické postižení, pomáhá lidem stejně jako kterýkoliv zdravý pracovník. Navíc oplývá schopností dodávat naději a povzbuzení, v čemž ho málokdo může nahradit.

Terapeutická komunita v Mýtě nabízí mladým lidem s duševní nemocí resocializační pobyt. Její klienti mohou pracovat v textilní dílně nebo na biofarmě.
Módní přehlídka byla první ze společných akcí, která měla upozornit na problém lidí sociálně či zdravotně vyloučených.