Lidé se totiž pravděpodobně snaží využít zákonem stanovený příspěvek v rámci rodiny. Uvedla to vedoucí rokycanské pobočky Jana Červenková.

Podobnou zkušenost potvrdila také vedoucí sociálního a zdravotního odboru rokycanské radnice Blanka Kohoutová. „V případě přiznání některého stupně závislosti nyní lidé raději volí domácí péči než využití nabízených služeb. Situaci sleduje i ministerstvo práce a sociálních věcí. Lidi upozorňujeme, na co musí příspěvek využívat, ale dosud není zpracována metodika kontrol,“ uvedla Kohoutová s tím, problémy s příspěvky nemají poskytovatelé těchto služeb v ústavech ani pečovatelská služba.

„Ta to má také dobře ošetřeno. Asistenční služba má ale potíže. Je to celostátní problém,“ konstatovala Kohoutová, která věří, že asistenční služba má budoucnost.

Jejím cílem i cílem nového zákona je totiž umožnit lidem se zdravotním omezením co nejdelší setrvání v domácím prostředí. „Lidé si ale myslí, že příspěvek je přilepšení pro ně. Myšlenka je dobrá, ale stálo by za to zákon dopracovat. Uživatelé si na to musejí zvyknout,“ řekla Červenková.

Podle zkušeností samotných rodin, v nichž je postižený člověk, dochází při nonstop péči o postiženého člena až k vyhoření. „Ty služby pečujícímu odlehčí,“ sdělila vedoucí pobočky. „Bránit se jim může být na škodu věci. Při skutečně náročné celodenní péči bez možnosti zastoupení může k vyhoření dojít,“ potvrdila Kohoutová.

Pomoci mohou služby pečovatelské nebo zmíněné asistenční služby. Obě pomáhají jejich příjemcům zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem zapojit je v nejvyšší možné míře do běžného života. Pokud toto jejich stav vylučuje, pomáhají zajistit důstojné prostředí a zacházení.

Osobní asistence je teréénní služba, poskytovaná osobám se níženou soběstačností, a to kvůli věku, chronickému onemocnění nebo zdravotnímu postižení. Služba je poskytována bez časového omezení, v domácím prostředí a při činnostech, které klient potřebuje.

„Protože na rozdíl od pečovatelské služby neděláme těžké věci, jako např. velké úklidy, můžeme se klientovi více věnovat,“ dodala Červenková, podle které se sociální asistenky místo orientace na jednotlivý výkon zaměřují na individuální potřeby klientů. K takovým potřebám patří např. doprovod k lékaři, vyzvednutí léků a kontrola jejich užívání, ale i zdánlivě obyčejné naslouchání.