Nedostatek financí ji donutil zásadně omezit počet pracovních úvazků i rozsah služeb. Diakonie ČCE – středisko v Rokycanech je přitom nositelem Výroční ceny České asociace streetworku s akreditovanými službami.

Omezující opatření k odvrácení úplného kolapsu střediska přijala jeho správní rada v polovině prázdnin. Teď vstupují v platnost. Potvrdil to ředitel diakonie Petr Neumann.

„Všechna opatření, která zavádíme, jsme se snažili postavit tak, aby se v co nejmenší míře dotkla uživatelů služeb. Ale stejně je pocítí,“ řekl Neumann s tím, že do konce roku zařízením diakonie zánik nehrozí. Existence střediska v příštím roce závisí na výsledcích dotačních řízení.

Diakonie dosud provozovala Občanskou poradnu Rokycany, nízkoprahové komunitní centrum se samostatnými kluby pro děti a pro mládež a Centrum podpory rodiny. Škrtem jedné třetiny financí musí ale středisko, jehož hospodaření závisí na dotacích a grantech, své služby omezit.

„Občanská poradna musela propustit dvě poradkyně. Otevírací doba zůstává, a to přesto, že zbývá jen jeden poradce. Vypomáhá dobrovolník a jednou týdně povede poradnu díky spolupráci s Občanskou poradnou Plzeň její poradce,“ uvedl ředitel s tím, že zatím není možné splnit slib a rozšířit služby poradny na 16 hodin týdně. Klientů se možná dotknou prodloužené objednací lhůty pro kozultace.

Kluby v nízkoprahovém centru musely být sloučeny. Diakonie také zúžila věkové rozpětí cílové skupiny. Místo klubů od 7 do 13 let a od 13 do 21 let vznikne jeden pro uživatele od 11 do 19 let. „Museli jsme propustit jednoho pracovníka. Původně bylo otevřeno pro děti od 12.30 do 17 a pro mládež od 14 do 19 hodin. Nově nabízí sjednocený klub své služby od pondělí do čtvrtka od 13.30 do 18 hodin. Toto opatření neskončí závěrem letošního roku, finanční situace je nejistá. Platné dohody s klienty, kterých máme v tuto chvíli 80, ale platí i nadále,“ sdělil Neumann.

Chod Centra podpory rodiny bude podle něj vzhledem k terénní práci v rodinách bez viditelných omezení. „Tento regionálně unikátní projekt byl výrazně podpořen ministerstvem vnitra v programu Partnerství Plzeňského kraje. Chceme ho udržet,“ konstatoval ředitel.