V infocentru v Radnicích, které sídlí v tamním Kulturním domě U Růže, ale zaznamenávají jen pět požadavků na informace za den. Ještě nezavedené ícéčko ve strašické knihovně, které má fakticky fungovat až s otevřením muzea v kasárnách, vyřídí za stejný čas tři dotazy. Ve fázi prvotních návrhů je pak zřízení centra v Mirošově.

Proč jdou dotazy v Rokycanech a Zbiroze do stovek a v Radnicích jsou spíše ojediněnělé? Pracovnice IC Radnice Vladimíra Gregorová sice na telefonický dotaz promtně vyhledá kontakt na letní kino v Terešově, s nímž si v prvních dvou centrech hned nevěděli rady, nicméně radnické centrum nezmiňují ani Zlaté stránky. Vchod do tohoto centra je, jak přiznává starosta Josef Pašek, nenápadný. „Ta služba je neúplná. Budeme jednat v rámci mikroregionu o jejím rozšíření. Zatím nejsme ani zcela oficiálně přihlášeni,“ řekl Pašek. Zdejší centrum má otevřeno ve všední dny od 7.30 do 16 hodin (tel. 371 795 311). Kvůli spojení práce pro kulturu a infocentrum, kterou, jak Pašek i Gregorová potvrdili, dělá jeden člověk, nemusí být ale tazatel pokaždé úspěšný.

Ve Zbiroze funguje ícéčko (tel. 371 784 621) od května do září denně, a to od 8 do 16.30 a v neděli do 15.30 hodin. „Vedou klasické dotazy po stravování a ubytování. Lidé kupují mapy a pohlednice a zajímají se i o širší okolí. Letos se objevuje více cizinců,“ řekla Jana Svobodová.

Rokycanské infocentrum (tel. 371 727 745) má v sezoně otevřeno v pondělí a pátek od 9 do 16, od úterý do čtvrtka do 18 a v sobotu od 9.30 do 13 hodin. „Léto je nabité. Volají hodně cizinci. Lidé chtějí znát například trasy včetně cyklostezek. Těch je ale dost málo. Na Brdy, o nichž má vyjít brožurka, se ptají spíš čeští turisté,“ uvedla Hana Aubrechtová.

Už zaregistrované, nicméně ve stádiu zrodu, je infocentrum ve Strašicích (tel. 371 793 400, 724 264 778). Prozatím slouží v knihovně a podle starosty Jiřího Hahnera jen díky nadšení referenta kultury Tomáše Makaje. Služba je dostupná v pondělí a ve středu od 8 do 18 a v ostatní dny bez víkendů do 15 hodin. „Od příštího roku bude součástí připravovaného muzea,“ slíbil starosta.

Denně poskytuje turistům informace o širokém okolí soukromý Minikemp Ulrychová v Kařeze (tel. 371 784 247, 737 567 028). Provozovatelka je nabízí jako doplněk k ubytování.

O infocentru zatím jen uvažují v přirozeném centru jihu Rokycanska – v Mirošově. „Debatovali jsme o tom, využili bychom starou školu. Věc je ve stádiu prvotních návrhů. Na finance by neměla být příliš náročná,“ sdělil starosta Vlastimil Sýkora.