S oceněním spojených 20 tisíc korun použije na obnovu vitrážových oken kostela.

Na letošek naplánované práce spolknou podle místostarostky Marcely Judlové 570 tisíc korun. Z toho 300 tisíc pokryje krajská dotace, zbytek zaplatí obec z vlastního rozpočtu. „Obnova těchto oken se v současnosti uskutečňuje spolu s renovací trojích dveří hlavního a vedlejších vchodů do kostela,“ uvedla Judlová.

Památku získala obec bezúplatně od církve. Přívětice dosud do oprav investovaly skoro dva miliony korun. „Hotové je odvodnění, dláždění, fasáda, římsy a věž,“ řekl starosta Petr Tomec. Okny a dveřmi Přívětičtí neskončí. Už mají plány na příští roky. Také zdivo interiéru kostela totiž poznamenala vzlínající vlhkost.

„Pokud se včas podaří udělat na letošek naplánované opravy, chtěli bychom v kostele uskutečnit mši na svatého Martina. Byla by to první akce po dlouhých letech. Od roku 1988 nepamatuji, že by se v našem kostele něco dělo,“ dodal starosta. O využití památky budou Přívětičtí teprve uvažovat.