Vznik dalších 27 míst podpořil od začátku roku svým rozhodnutím ve firmách. Dvakrát rovněž rozhodl o pomoci začínajícím podnikatelům.

V květnu se k žádostem obcí o podporu veřejně prospěšných prací přijily dvě obce – Ostrovec–Lhotka a Raková. „Obě obce zaměstnají po dvou lidech,“ uvedla ředitelka rokycanského úřadu práce Věra Strnadová.

Poradní sbor tentokrát dostal na stůl také 12 žádostí zaměstnavatelů. „Čtyři z nich jsme museli odložit kvůli administrativním nedostatkům, zbylých osm jsme projednali, ale jedna z nich byla zamítnuta,“ řekla ředitelka.

Zaměstnavatelé tak po květnovém jednání poradního sboru mohou dát práci osmi lidem – obsluze sportbaru, animátorovi v azylové noclehárně pro muže, zubnímu lékaři, účetní, elektromechanikovi, číšníkovi a dvěma pomocným dělníkům ve výrobě.

Příště se poradní sbor sejde 5. června.